Trung tâm Ngoại ngữ MEG EDU Mã số thuế: Địa chỉ: Cơ sở 1: 389 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng / Cơ sở 2: An Lợi, An Lư, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng Điện thoại: 0936.880.792

Trung tâm Ngoại Ngữ MEG EDU mang đến các khóa học ngôn ngữ đa dạng, phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng học viên. ( Tiếng Anh, Tiếng Việt dành cho người nước ngoài)

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ