TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỮU NGHỊ QUỐC TẾ Mã số thuế: Địa chỉ: Số 36 đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - Hải Phòng Điện thoại: 0987 126 815