Mã số thuế: Địa chỉ: T807 Thiên Lôi, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng. Điện thoại: 0978905700