Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Công ty TNHH công nghệ lạnh VTECH tuyển dụng công nhân cơ khí Lương khởi điểm bắt đầu từ 9 triệu trở lên
1 ngày trước
Từ chứng chỉ nghề
3 ngày trước
Cao đẳng/Đại học
3 ngày trước
cao đẳng, đại học
4 ngày trước
cao đẳng, đại học