Công ty cổ phần đầu tư Mỹ Phát Mã số thuế: 0201316042 Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bắc Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 02253913755

Đúc sắt, thép

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ