Công ty Cổ Phần OSR Việt Nam Mã số thuế: 0201302970 Địa chỉ: Số 55, đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 02253529955

Sản xuất các cấu kiện kim loại

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ