CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM Mã số thuế: Địa chỉ: Khu công nghiệp Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng. Điện thoại: 0347756987
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ