Công ty cổ phần thủy sản Anh Minh Mã số thuế: 0201731602 Địa chỉ: Số 3 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng. Điện thoại: +84 225 3654 910

Công ty đã thành lập Chi nhánh Công ty CP Thủy Sản Anh Minh tại Đà Nẵng và đưa chi nhánh vào hoạt động từ tháng 8/2014. Nhằm đáp ứng nhu c ầu ngày càng cao của thị trường và có thể trực tiếp gia công hàng xuất khẩu và nội địa. Nhận gia công chế biến cho các đơn vị Miền Trung với công suất tối đa đạt 50 tấn sản phẩm/ ngày.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ