Công ty cổ phần xây dựng số 1 - COFICO Mã số thuế: 0300408745 Địa chỉ: 108 Cao Thắng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: ( 84.8 ) 38397539

Hoạt động trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh và biến động, COFICO vẫn không ngừng tối ưu hóa vốn tri thức, liên tục đổi mới vì sự tiến bộ không chỉ của chúng tôi, mà cao hơn nữa, là vì lợi ích của nhà đầu tư, khách hàng và cộng đồng.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
Đại học ngành xây dựng
2 năm trước
Đại học ngành xây dựng