Công ty CP Giao nhận và TM Viko Mã số thuế: 0102303691 Địa chỉ: Phòng 3, tầng 6, tòa nhà Thành Đạt, số 3 đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng Điện thoại: 031 3550229

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Dịch vụ giao nhận, vận chuyển và uỷ thác xuất nhập khẩu hàng hoá; – Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ