Công ty CP KBP International Mã số thuế: 0202147502 Địa chỉ: Tại tòa nhà Thành Đạt 3, Hải Phòng Điện thoại: 0979.531.682

KBP INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY là doanh nghiệp năng động và uy tín trong lĩnh vực vận tải biển và giao nhận vận tải.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ