Công ty CPTM Gia Trang Mã số thuế: 0200545145 Địa chỉ: Km 103 (Quốc lộ 5) Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 0225 3528333

Kinh doanh & vận tải xăng dầu

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
cao đẳng trở lên