Công ty đóng tàu DAMEN Sông Cấm Mã số thuế: 02253968500 Địa chỉ: Thôn Lôi Động, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 0200767645

Damen là một doanh nghiệp thuộc sở hữu của một gia đình, đại diện cho sự thông công, nghề thủ công, tinh thần kinh doanh và quản lý. Chúng tôi tin rằng các đại dương, biển, hồ và sông của chúng tôi cung cấp cho nhân loại nhiều khả năng ngày càng tăng về thương mại, thực phẩm, năng lượng và giải trí. Chúng tôi cung cấp các giải pháp hàng hải để đáp ứng những cơ hội này, thông qua thiết kế, đóng tàu, sửa chữa tàu và các dịch vụ liên quan.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ