Công ty TNHH Bu il vina Mã số thuế: 0201863711 Địa chỉ: Nhà xưởng X2 – Khu nhà xưởng cho thuê Hải Thành, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 02258830270

Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
Chi tiết: Gia công, sản xuất dây dẫn điện

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ