Công ty TNHH Nam Thuận Mã số thuế: 0200587755 Địa chỉ: Rực Liễn, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng Điện thoại: 0225 3642 408

Tập đoàn Nam Thuận là một công ty may mặc chuyên về các sản phẩm may mặc xuất khẩu với nguyên liệu chủ yếu là vải len, sợi. Được thành lập và phát triển từ năm 1999, tập đoàn đã sản xuất ra những sản phẩm may mặc chất lượng tốt nhất xuất khẩu ra nước ngoài, đem lại nguồn thu lớn cho bản thân tập đoàn cũng như nền kinh tế đất nước.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ