Công ty TNHH Năng Lượng Ngọc Long Mã số thuế: 0201986311 Địa chỉ: Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng, An Dương District, Vietnam Điện thoại:

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời ở miền bắc

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ