CÔNG TY TNHH RRC POWER SOLUTIONS Mã số thuế: 0202182507 Địa chỉ: Khu C, Lô CN4-01, Khu Phi Thuế Quan và Khu Công Nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), thuộc Khu Kinh Tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: +49 6841 9809 0
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ