Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Mã số thuế: 0201774268 Địa chỉ: Đường 5 mới, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng Điện thoại:

Đại lý bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác (bao gồm loại đã qua sử dụng) bên ngoài cửa hàng