Công ty TNHH XD và VT Hoàng Trường Mã số thuế: Địa chỉ: Lô 10+11 Khu Anh Dũng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng Điện thoại: 0225.3814.040
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ