Công ty TNHH YM Education Mã số thuế: 0201796783 Địa chỉ: 27/15B Lê Hồng Phong, Trung Hành 8, Phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng Điện thoại: 035 606 6066

YM Education là một học viện ngôn ngữ tư nhân và tư vấn du học với mục tiêu nuôi dưỡng tài năng trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Chúng tôi đã thành lập Viện ngôn ngữ Hàn Quốc tại Hải Phòng, Việt Nam với sự hợp tác của Đại học SoGang, Hàn Quốc.