Mobifone Service - Chi nhánh Hải Phòng Mã số thuế: Địa chỉ: Số 87 Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng, Hai Phong, Vietnam Điện thoại: 0225 7309 080

Lắng nghe để chia sẻ – Hài lòng để thành công

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ