Momizi Hotel chi nhánh Hải Phòng Mã số thuế: Địa chỉ: KS 373 Văn Cao - Hải An - Hải Phòng Điện thoại: 0904009193

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (được công nhận xếp hạng từ 01 sao trở lên)

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ