Nha khoa Minh Đạt Mã số thuế: Địa chỉ: 30 Xóm Mánh- Thuỷ Đường- Thuỷ Nguyên- Hải Phòng Điện thoại: 094 733 19 83

Dịch vụ nha khoa Răng Hàm Mặt

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ