Nhà xe Phương Huy Mã số thuế: 0201787651 Địa chỉ: 968 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đằng Hải - Hải An - HP Điện thoại: Tổng đài: 1900 299 925

Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; Vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố định và theo hợp đồng

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
Bằng B2, D