Thương hiệu giày dép túi sách Hapas Mã số thuế: Địa chỉ: 120 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân HP Điện thoại: 18009245

HAPAS tập trung xây dựng một thương hiệu bằng nhiệt huyết với sứ mệnh mang lại những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho khách hàng. Một cái tên mới và cũng là một sứ mệnh mới mà HAPAS sẽ thử thách chính mình và tạo dựng lòng tin nơi khách hàng.

Với hướng đi lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, mọi sản phẩm thậm chí là hoạt động, vận hành bộ máy nội bộ của HAPAS cũng luôn cần cải tiến sao cho phù hợp với những khách hàng ngày càng hiện đại, sáng suốt. Những bước đi của HAPAS trong việc tạo bước đột phá cho thương hiệu không chỉ là thách thức cho bộ phận quản lý lãnh đạo mà còn là bộ phận nhân viên, những người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ