Tổng công ty tập đoàn G37 Mã số thuế: Địa chỉ: Số nhà G37 khu đấu giá QSD đất Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội. Điện thoại: 0963175533

Là doanh nghiệp trọng yếu, được xếp hạng đặc biệt, có quy mô toàn quốc, bảo đảm 60% thị phần xăng dầu cả nước; G37 luôn phát huy vai trò chủ lực, chủ đạo bình ổn và phát triển thị trường xăng dầu, các sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước và các doanh nghiệp có liên quan.
Chặng đường 4 năm xây dựng và phát triển của Tổng công ty tập đoàn G37 luôn gắn liền với các sự kiện quan trọng trong việc thúc đẩy và phát triển nền kinh tế Việt Nam.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
Kế toán