Trung tâm Anh ngữ Focas Mã số thuế: Địa chỉ: 359 Cát Bi, Hai Phong, Vietnam Điện thoại: 093 636 23 69

Tiếng anh trẻ em độ tuổi từ 4-11 tuổi tại Hải Phòng với cơ sở vật chất hiện đại

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ