Trung Tâm Giáo Dục An Đạt Mã số thuế: Địa chỉ: Ngã tư Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng Điện thoại: 094 314 68 28

Tổ chức các khóa học tuổi Mầm non và Tiểu học
Tiếng Anh 100% giáo viên nước ngoài
Hành Trang Vào Lớp 1
Toán tư duy
Luyện chữ đẹp
Gia sư