Trung tâm Từng Bước Nhỏ Mã số thuế: 2901945120 Địa chỉ: Số nhà 65-67 khu dân cư Cầu Gù, ngõ 233 Quán Nam,Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng. Điện thoại:

Trung tâm Can thiệp sớm Từng Bước Nhỏ chuyên về tư vấn can thiệp cho các trẻ

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
12 tháng trước
Trung cấp trở lên