Trung tâm Từng Bước Nhỏ Mã số thuế: 2901945120 Địa chỉ: Số nhà 65-67 khu dân cư Cầu Gù, ngõ 233 Quán Nam,Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng. Điện thoại:

Trung tâm Can thiệp sớm Từng Bước Nhỏ chuyên về tư vấn can thiệp cho các trẻ

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
Trung cấp trở lên