CHI NHÁNH TẠI HẢI PHÒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES Mã số thuế: 0102671977-005 Địa chỉ: Vinhomes Royal Island - Vũ Yên, Thủy Nguyên,Hải Phòng Điện thoại: +84 24 39749350