Cửa hàng đồng hồ THẾ GIỚI THỜI GIAN Mã số thuế: Địa chỉ: TẦNG 2, SỐ 10 VÕ NGUYÊN GIÁP, KÊNH DƯƠNG, LÊ CHÂN, TP HẢI PHÒNG Điện thoại: 0764552322 (Bích)
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ