Địa chỉ: Số 5 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng Điện thoại: 0936699765

Việc làm xem nhiều

Trình độ: Đa dạng
Ngày nhận hồ sơ: 2/7/2024
Kinh nghiệm: Đa dạng
Loại công việc: Fulltime
Mức lương: Đa dạng
Nơi làm: Số 5 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Hateco Hải Phòng Tuyển gấp 16 vị trí cho 6 phòng ban T7 – T8/2024

PHÒNG KỸ THUẬT THIẾT BỊ

1. TRƯỞNG KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ

– Quản lý, theo dõi, cập nhật cơ sở dữ liệu trên phần phần mềm quản lý bảo trì tài sản về kế hoạch nguồn nhân lực, kế hoạch bảo trì tài sản, cơ sở hạ tầng phòng kỹ thuật thiết bị hàng tuần, tháng.
– Xây dựng các kế hoạch về nguồn nhân lực phục vụ bảo trì hàng tuần/tháng.
– Quản lý, thiết lập hồ sơ lý lịch của các phương tiện, thiết bị của Công ty; quản lý tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo phục vụ cho công tác vận hành, sửa chữa phương tiện thiết bị; cập nhật phần mềm Quản lý tài sản Công ty đang áp dụng.
– Phối hợp với phòng Khai thác để lập kế hoạch sử dụng phương tiện, thiết bị phù hợp, thuận lợi cho nhu cầu khai thác trên cơ sở năng lực thiết bị.
– Lập kế hoạch, tổ chức sửa chữa – bảo dưỡng định kỳ cho các phương tiện, thiết bị; lập kế hoạch đăng kiểm, kiểm định định kỳ theo quy định.
– Thực hiện các báo cáo đầy đủ và chính xác theo yêu cầu.
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

2. TRƯỞNG NHÓM THIẾT BỊ (TT, RS, FL, M.Crane)

– Quản lý, giám sát trực tiếp hoạt động khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa cẩu, bao gồm nhưng không giới hạn: thiết bị xe nâng hàng, xe nâng container, xe đầu kéo và các thiết bị máy móc cấu thành.
– Tổ chức các công việc liên quan đến sửa chữa container, container lạnh.
– Phụ trách hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, đăng ký, kiểm định,… của nhóm thiết bị được giao.
– Trực tiếp phụ trách công việc hàng ngày tại xưởng sửa chữa.
– Xây dựng các quy trình bảo dưỡng, hướng dẫn sử dụng, kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất và yêu cầu khai thác thực tế; đảm bảo hài hoà thiết bị hoạt động khai thác và hoạt động sửa chữa bảo dưỡng; kiểm soát hư hỏng thiết bị gây dừng sản xuất trong phạm vi mục tiêu, duy trì thời gian sẵn sàng hoạt động của thiết bị hiệu suất cao.
– Tạo yêu cầu công việc (WO), giám sát, đôn đốc các khâu thực hiện công việc nhằm đảm bảo tiến độ thời gian yêu cầu; phân công và giám sát công việc liên quan đến nhà thầu, ký nghiệm thu kỹ thuật và xác định nguyên công kỹ thuật cho từng công việc.
– Tham gia trực tiếp bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị trong trường hợp quan trọng.
– Chuẩn bị hồ sơ, phối hợp với các đơn vị, phòng ban liên quan thực hiện đăng kiểm, kiểm định định kỳ đúng quy định và thời hạn; theo dõi, cập nhật hồ sơ lý lịch, nhật ký bảo dưỡng các phương tiện, thiết bị của Công ty theo phân công của phòng; cập nhật phần mềm quản lý tài sản của Công ty; cung cấp các báo cáo đầy đủ và chính xác theo yêu cầu.
– Hỗ trợ Trưởng phòng xây dựng các định mức tiêu hao nhiên liệu vật tư – phụ tùng và giám sát kiểm tra việc thực hiện các định mức này; phối hợp cùng nhân viên kho theo dõi tiêu thụ vật tư, kiểm soát tồn kho, tạo yêu cầu đề xuất mua vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế, dự trữ, dầu nhờn,…
– Đánh giá rủi ro đối với công tác bảo dưỡng, phối hợp cùng phòng AT-AN-MT-SK phê duyệt các công việc bảo dưỡng có nguy cơ cao, bao gồm nhưng không giới hạn: làm việc trên cao, làm việc trong môi trường yếm khí.
– Tham gia góp ý, đề xuất cải tiến, xây dựng tiêu chí và đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự của phòng; tổ chức, hướng dẫn đào tạo cho nhân viên cấp dưới; tham gia phỏng vấn, tuyển dụng nhân viên mới.
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

3. TRƯỞNG NHÓM KHO VẬT TƯ

– Quản lý an toàn hàng hóa trong kho cảng, vật tư, phụ tùng, vật liệu nguy hại, thanh lý, thanh thải.
– Quản lý xuất, nhập, tồn vật tư, nhiên liệu, dầu nhờn,…
– Bảo quản kho vật tư, tiếp nhận và cấp phát vật tư, phụ tùng, nhiên liệu, dầu nhờn theo quy định và phê duyệt của lãnh đạo Công ty.
– Thực hiện kiểm kê kho vật tư định kỳ và thực hiện báo cáo, lập sổ sách theo dõi và bảo quản các vật tư cũ còn giá trị sử dụng tại kho.
– Giám sát việc phân loại vật liệu thải đúng vị trí quy định (rác thải sinh hoạt thông thường, rác thải nguy hại).
– Thực hiện yêu cầu mua sắm vật tư văn phòng, vật tư tiêu hao, nhiên liệu dầu nhờn; duy trì lượng tồn kho không thấp hơn giới hạn an toàn cần thiết.
– Thực hiện yêu cầu thanh lý vật tư hư hỏng không còn giá trị sử dụng, thực hiện các thủ tục thanh lý sau khi được phê duyệt.
– Thực hiện các nghiệp vụ quản lý, nhập – xuất vật tư, phụ tùng theo đúng quy định; quản lý các chứng từ xuất nhập kho, thanh toán, yêu cầu vật tư,…
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

4. KỸ SƯ HẠ TẦNG

– Đảm bảo tuân thủ theo chính sách quy định của Công ty, chính sách an toàn, sức khoẻ, môi trường, các quy trình nội bộ của phòng Kỹ thuật thiết bị và của các quy trình liên quan.
– Nắm chắc mục tiêu, chính sách chất lượng và cam kết của Ban lãnh đạo Công ty.
– Theo dõi, giám sát bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc thiết bị, công trình cảng, hạ tầng, lưới điện, trạm phân phối điện thuộc cơ sở hạ tầng, bao gồm nhưng không giới hạn hệ thống nước sinh hoạt, nước thải, hệ thống PCCC,… theo sự phân công trực tiếp từ Trưởng nhóm hạ tầng.
– Hỗ trợ giám sát công việc khi cần, tham gia huấn luyện đào tạo nâng cao chuyên môn cho thợ bảo dưỡng sữa chữa.
– Báo cáo công việc hàng ngày đầy đủ, chính xác, lưu ý các vấn đề cần quan tâm hoặc cải tiến nâng cao chất lượng công việc, hiệu quả.
– Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, các hướng dẫn của nhà chế tạo phục vụ cho việc sửa chữa, thay thế vật tư hoặc cải tiến trong quá trình sửa chữa các hạng mục thuộc cơ sở hạ tầng.
– Phối hợp với các bộ phận khác triển khai công việc liên quan đến chuyên môn khi được yêu cầu.
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

PHÒNG CNTT

1. TRƯỞNG NHÓM PHẦN MỀM KHAI THÁC CẢNG (TOS)

– Quản lý cài đặt và sử dụng phần mềm Khai Thác Cảng (TOS).
– Quản lý dữ liệu và báo cáo EDI.
– Nắm vững nhu cầu của cảng và các bên liên quan, từ đó phân tích và tham gia xây dựng triển khai hệ thống TOS để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo chức năng cụ thể, giúp tối ưu hoá việc quản lý và vận hành khai thác tại Công ty.
– Theo dõi, giám sát việc triển khai hệ thống TOS diễn ra đúng tiến độ, theo sự phân công công việc.
– Theo dõi, kịp thời cập nhật yêu cầu thay đổi báo cáo EDI tích hợp hãng tàu, kết nối hệ thống Hải quan,…
– Tham gia đào tạo và nhận chuyển giao công nghệ từ nhà cung cấp TOS.
– Hướng dẫn và đào tạo cho người dùng cuối tại cảng để họ có thể sử dụng hệ thống TOS một cách hiệu quả.
– Phối hợp với nhà cung cấp đảm bảo hệ thống TOS hoạt động ổn định và luôn được cập nhật với các bản vá lỗi mới nhất và tính năng cải tiến.
– Giám sát hệ thống TOS nhằm bảo vệ, chống lại các mối đe dọa và có các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin nhạy cảm.
– Cấu hình, cài đặt và sửa lỗi phần mềm TOS.
– Chủ động bảo trì, quản lý và hỗ trợ người dùng vận hành hệ thống TOS hàng ngày.
– Tích hợp TOS với các thiết bị tự động.
– Cung cấp hỗ trợ cấp độ 1,2,3 cho người dùng cuối tại Công ty.
– Đảm bảo việc phần mềm phục vụ khai thác hoạt động 24/7.
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

2. KỸ SƯ PHẦN MỀM KHAI THÁC CẢNG

– Nắm vững nhu cầu của Công ty và các bên liên quan, từ đó phân tích và tham gia xây dựng triển khai hệ thống TOS để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo chức năng cụ thể, giúp tối ưu hoá việc quản lý và vận hành khai thác tại Công ty.
– Theo dõi, kịp thời cập nhật yêu cầu thay đổi báo cáo EDI tích hợp hãng tàu, kết nối hệ thống hải quan…
– Tham gia đào tạo và nhận chuyển giao công nghệ từ nhà cung cấp TOS.
– Hướng dẫn và đào tạo cho người dùng cuối tại cảng để họ có thể sử dụng hệ thống TOS một cách hiệu quả.
– Ghi nhận và xử lý sự cố từ người dùng cuối.
– Giám sát hệ thống TOS nhằm bảo vệ, chống lại các mối đe dọa, có các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin nhạy cảm.
– Chủ động bảo trì, quản lý và hỗ trợ người dùng vận hành hệ thống TOS hàng ngày.
– Cung cấp hỗ trợ cấp độ 1 cho người dùng cuối tại Công ty.
– Đảm bảo việc phần mềm phục vụ khai thác hoạt động 24/7.
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

3. KỸ SƯ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

– Thực hiện dự án: Giám sát tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng công nghệ thông tin theo kế hoạch CNTT của Công ty.
– Xây dựng và bảo trì hạ tầng: Triển khai và duy trì các hệ thống mạng, máy chủ, lưu trữ, và các thiết bị CNTT khác.
– Đảm bảo an ninh thông tin: Áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ hạ tầng và dữ liệu của công ty khỏi các mối đe dọa.
– Hỗ trợ kỹ thuật: Hỗ trợ người dùng (CBCNV) trong việc giải quyết vấn đề và khắc phục sự cố liên quan đến hạ tầng.
– Nghiên cứu và đánh giá công nghệ mới: Theo dõi xu hướng công nghệ mới và đưa ra các đề xuất để nâng cấp hạ tầng hiện có.
– Đảm bảo tuân thủ quy định và chính sách: Đảm bảo hoạt động của hạ tầng tuân thủ các quy định và chính sách của công ty cũng như các quy định pháp luật liên quan.
– Tương tác và báo cáo: Liên lạc với các bộ phận khác để hiểu nhu cầu và đáp ứng yêu cầu của họ, đồng thời báo cáo tiến độ và tình hình hạ tầng đến các cấp quản lý cao hơn.
– Bảo dưỡng các thiết bị công nghệ thông tin tại Công ty theo kế hoạch.
– Đảm bảo việc duy trì kết nối mạng thông suốt và ổn định tới toàn bộ Công ty để phục vụ mục đích khai thác cảng 24/7.
– Cung cấp các hỗ trợ cấp độ 1,2 cho người dùng tại Công ty.
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

PHÒNG KHAI THÁC

1. TRƯỞNG PHÒNG KHAI THÁC

– Quản lý điều hành công việc chung của phòng Khai thác, đảm bảo các quy trình khai thác luôn được tuân thủ trong quá trình khai thác của Công ty.
– Quản lý và đánh giá nhân sự thuộc phòng Khai thác; căn cứ yêu cầu công việc và nhu cầu về lao động để đề xuất, bổ sung nhân sự và đào tạo nhân sự; đề xuất khen thưởng hoặc kỷ luật lao động đối với nhân sự phòng theo quy chế của Công ty.
– Nắm vững quy trình quản lý, khai thác của Công ty, nắm vững các công việc của các bộ phận trong Phòng, chịu trách nhiệm soạn thảo, đề xuất sửa đổi quy trình khai thác phù hợp với phần mềm vận hành khai thác và nội quy lao động của Công ty.
– Triển khai các kế hoạch khai thác hàng ngày với các bên liên quan để đảm bảo hiệu quả khai thác; tổng hợp các báo cáo về công việc thực hiện trong tuần, tổng hợp về sản lượng khai thác hàng tháng và báo cáo cho Ban Tổng giám đốc.
– Nắm rõ lịch tàu, lịch khai thác của các hãng tàu, các cảng trong khu vực và báo cáo kịp thời cho Giám đốc khai thác các thay đổi có liên quan.
– Giám sát việc lập kế hoạch khai thác trên cơ sở các chỉ đạo cụ thể của Giám đốc khai thác, tuân thủ các quy trình nghiệp vụ và các nội quy ATLĐ, phối hợp với các phòng, ban khác của Công ty giải quyết các sự cố phát sinh theo sự phân công.
– Giám sát các hoạt động khai thác, đảm bảo các hoạt động khai thác theo đúng kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, giám sát và đánh giá thực hiện công việc của các bộ phận thuộc phòng.
– Giữ mối quan hệ tốt với các hãng tàu, đại lý hãng tàu trong và ngoài nước, các đơn vị quản lý Nhà nước có liên quan, các cảng bạn, các đơn vị cung cấp dịch vụ cho Công ty.
– Tổ chức cuộc họp định kỳ với các đại diện nhà thầu phụ để đánh giá công việc, rút kinh nghiệm và thống nhất các phương án phối hợp, thực hiện công việc hiệu quả.
– Tổng hợp, phân tích các công việc khai thác và báo cáo theo yêu cầu của Ban lãnh đạo, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, năng suất xếp dỡ, tiết kiệm chi phí; tham mưu cho Ban lãnh đạo cảng các giải pháp liên quan đến khai thác.
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

2. TRƯỞNG NHÓM CỔNG

– Quản lý công việc của toàn bộ nhân sự và hoạt động khai thác của cổng tự động để đảm bảo cổng hoạt động thông suốt, an toàn, hiệu quả.
– Nắm rõ quy trình hoạt động của hệ thống cổng tự động, hệ điều hành cổng, hệ thống hẹn xe tải, cách sử dụng các mô đun liên quan trong hệ điều hành khai thác cảng (TOS).
– Quản lý lưu lượng và việc ra vào của các xe tải, đảm bảo hoạt động cổng hiệu quả và tuân thủ các quy định về an ninh an toàn tại cổng, giảm thiểu việc xe tải phải chờ đợi tại cổng.
– Phối hợp với hãng tàu, hải quan, khách hàng, các công ty vận tải, lái xe và các phòng ban của Công ty để giải quyết các công việc phát sinh liên quan đến việc giao nhận container bằng hệ thống cổng tự động.
– Tạo và tổng hợp các báo cáo liên quan đến tình trạng hẹn xe tải, các giao dịch cổng thông thường và đặc biệt, giám sát và đánh giá các chỉ số hiệu suất khai thác cổng.
– Tiếp nhận các chỉ đạo từ Trưởng điều hành khai thác, phối hợp với các Chỉ đạo trong việc giám sát, quản lý các hoạt động cổng.
– Báo cáo các sự cố ngoài thẩm quyền cho lãnh đạo cấp trên khi cần thiết để có phương án giải quyết.
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1. TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

– Quản lý và tổ chức tất cả các hoạt động nhân sự theo cơ cấu tổ chức, phù hợp chiến lược nhân sự nhằm đạt được mục tiêu của Công ty.
– Tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng các phương án đào tạo, chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty trong từng giai đoạn.
– Xây dựng nội quy và các văn bản hướng dẫn về lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng, quản lý hành chính… và kiểm tra việc thực hiện tại các phòng ban.
– Xây dựng các quy định, quy trình và hướng dẫn để thực hiện các công việc hiệu quả.
– Lập kế hoạch đào tạo định kỳ theo tháng/quý/năm và tổ chức đào tạo kỹ năng, phương pháp làm việc để nâng cao hiệu suất công việc.
– Báo cáo và lập kế hoạch, dự toán chi phí lương, phúc lợi, chi phí hành chính, đồng thời kiểm soát việc thực hiện các kế hoạch và dự toán đó.
– Xây dựng và thực hiện công tác truyền thông trong quan hệ lao động, trách nhiệm xã hội.
– Quản lý, tổ chức thực hiện các công việc hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty.
– Đào tạo, dẫn dắt đội ngũ nhân viên, đảm bảo môi trường làm việc công bằng, bình đẳng, mọi nhân viên đều có cơ hội học hỏi, làm việc và phát triển.
– Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

PHÒNG THƯƠNG VỤ

1. GIÁM SÁT PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

– Rà soát chứng từ và kiểm tra tính chính xác, nhất quán giữa các thông tin trên chứng từ và thông tin khách hàng thực hiện đổi lệnh trên hệ thống E-port, các phần mềm liên quan khác.
– Nắm rõ các quy trình của phòng Thương vụ, các quy trình giao nhận container hàng/vỏ, đóng/rút và các dịch vụ giá trị gia tăng khác, cũng như các chính sách liên quan đến cung cấp dịch vụ của Công ty.
– Nắm rõ cách sử dụng phần mềm khai thác cảng và các ứng dụng liên quan đến dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
– Nắm rõ kế hoạch ứng phó duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.
– Nhận dạng, báo cáo các lỗi, bất cập khi sử dụng phần mềm phát sinh, đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp.
– Là đầu mối liên lạc chính của khách hàng, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
– Hỗ trợ khách hàng mở tài khoản E-port và hướng dẫn khách hàng cách sử dụng, đặt dịch vụ trên hệ thống E-port.
– Hỗ trợ các công ty/đại lý vận tải đường bộ hiểu quy trình Cổng tự động, cách sử dụng ứng dụng hẹn xe và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
– Tiếp nhận, xử lý các thông tin, yêu cầu, khiếu nại (qua hotline, email, điện thoại,…) mà khách hàng, hãng tàu cần hỗ trợ, phối hợp với các phòng ban khác để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp nhất.
– Lưu trữ và quản lý các khiếu nại từ khách hàng, bao gồm tình trạng giải quyết khiếu nại.
– Kết nối tới các bộ phận liên quan khác để liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.
– Đảm bảo cơ sở dữ liệu khách hàng được cập nhật đầy đủ và đều đặn.
– Báo cáo Trưởng/phó phòng về các cơ hội cung cấp dịch vụ hoặc các khách hàng tiềm năng.
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

2. NHÂN VIÊN PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

– Rà soát chứng từ và kiểm tra tính chính xác, nhất quán giữa các thông tin trên chứng từ và thông tin khách hàng thực hiện đổi lệnh trên hệ thống E-port, các phần mềm liên quan khác.
– Nắm rõ các quy trình của phòng Thương vụ, các quy trình giao nhận container hàng/vỏ, đóng/rút và các dịch vụ giá trị gia tăng khác, cũng như các chính sách liên quan đến cung cấp dịch vụ của Công ty.
– Nắm rõ cách sử dụng phần mềm khai thác cảng và các ứng dụng liên quan đến dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
– Nắm rõ kế hoạch ứng phó duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.
– Nhận dạng, báo cáo các lỗi, bất cập khi sử dụng phần mềm phát sinh, đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp.
– Hỗ trợ khách hàng mở tài khoản E-port và hướng dẫn khách hàng cách sử dụng, đặt dịch vụ trên hệ thống E-port.
– Hỗ trợ các công ty/đại lý vận tải đường bộ hiểu quy trình Cổng tự động, cách sử dụng ứng dụng hẹn xe và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
– Tiếp nhận, xử lý các thông tin, yêu cầu, khiếu nại (qua hotline, email, điện thoại…) mà khách hàng, hãng tàu cần hỗ trợ.
– Tham gia xây dựng và duy trì môi trường làm việc tích cực, luôn khuyến khích học tập, phát triển, đối thoại giao tiếp cởi mở.
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

PHÒNG HSSE

1. TRƯỞNG PHÒNG HSSE

– Quản lý và tổ chức tất cả các hoạt động về công các an ninh, an toàn lao động.
– Quản lý, chỉ đạo, bố trí phân công lao động của Phòng thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ về an ninh, an toàn lao động.
– Giám sát công tác an toàn – vệ sinh lao động, kiểm soát và lập báo cáo tình hình tai nạn lao động tại Công ty.
– Giám sát và phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho các an toàn viên.
– Đào tạo, hướng dẫn về an toàn lao động, quy định cho lao động mới.
– Tiến hành thường xuyên việc thực hiện tập huấn, đào tạo về an toàn lao động cho các đội thi công, nhà thầu và các đơn vị dịch vụ vào làm việc tại Công ty.
– Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định về công tác HSSE.
– Theo dõi, thực hiện kiểm định định kỳ, lưu trữ hồ sơ kiểm định đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo luật định.
– Tiến hành phân tích các rủi ro về an toàn tiềm ẩn trong các hoạt động để đưa ra các biện pháp phòng ngừa, rút ra các bài học, cảnh báo từ các sự cố/ từ bên ngoài để nhắc nhở người lao động.
– Quản lý các thiết bị và công tác phòng cháy chữa cháy tại công trường theo luật định.
– Định kỳ tổ chức huấn luyện và phối hợp diễn tập phương án phòng cháy – chữa cháy.
– Xây dựng kế hoạch công tác HSSE hàng năm và thực hiện theo kế hoạch đã được duyệt.
– Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác HSSE trên toàn Công ty.
– Phối hợp với nhà thầu, các cơ quan chức năng cùng các bên liên quan tìm giải pháp trong trường hợp xảy ra sự cố về HSSE.
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

2. NHÂN VIÊN AN NINH

– Điều phối công việc an ninh trật tự từ cổng, bãi, cầu, kiểm soát và đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, hàng hóa ra vào Công ty.
– Phân công, giám sát thực hiện công việc của nhân viên an ninh Công ty và thuê ngoài.
– Trao đổi thông tin, phối hợp với Biên phòng, Công an khu vực để đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các sự cố phát sinh.
– Hỗ trợ chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát trang thiết bị PCCC, kiểm tra việc thực hiện ATLĐ trong Công ty, hỗ trợ nhân viên ATLĐ giải quyết khi xảy ra sự cố về mất an toàn, cháy nổ.
– Phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức huấn luyện, đào tạo chứng chỉ ATLĐ cho cán bộ nhân viên, diễn tập, thực tập công tác phòng chống cháy nổ.
– Giám sát công việc vệ sinh môi trường (bãi cảng, cầu cảng).
– Thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường (ứng phó sự cố tràn dầu, thu gom rác thải độc hại,…).
– Chỉ đạo, giám sát, báo cáo hàng ngày tới Trưởng phòng AT-AN-MT-SK.
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

3. NHÂN VIÊN AN TOÀN

– Tham gia xây dựng và triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo sự tuân thủ các các quy trình, quy định về an toàn lao động trong các tất cả các hoạt động vận hành khai thác tại Công ty.
– Giám sát và nhắc nhở người lao động phải tuân thủ quy định về an toàn lao động và giữ gìn vệ sinh môi trường trong quá trình làm việc.
– Hướng dẫn và tiến hành đào tạo nội bộ cho bộ phận quản lý và nhân viên về các quy định an toàn trong lao động, các quy định bảo vệ sức khỏe, việc tuân thủ các quy trình vận hành máy móc/thiết bị để phòng tránh các rủi ro, tai nạn về an toàn trong lao động.
– Quản lý các sự cố về an toàn lao động, kiểm tra, điều tra nguyên nhân tai nạn lao động và tìm ra các biện pháp xử lý tốt nhất; ghi lại, thống kê và báo cáo theo quy định.
– Lưu giữ, lập hồ sơ kết quả kiểm tra các vấn đề liên quan HSE, đồng thời đưa ra các đề xuất cải tiến phù hợp.
– Xác định nguy cơ và đánh giá các rủi ro, từ đó có các biện pháp kiểm soát và khắc phục những vấn đề liên quan đến máy móc, người lao động nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc.
– Thường xuyên cập nhật các quy định và luật mới về HSE của nhà nước và các tiêu chuẩn quốc tế mới.
– Hỗ trợ chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, kiểm tra việc thực hiện ATLĐ trong Cảng, hỗ trợ nhân viên ATLĐ giải quyết khi xảy ra sự cố về mất an toàn, cháy nổ.
– Phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức huấn luyện, đào tạo chứng chỉ ATLĐ cho Cán bộ nhân viên, diễn tập, thực tập công tác phòng chống cháy nổ.
– Giám sát công việc vệ sinh môi trường (bãi cảng, cầu cảng).
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

* LƯƠNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

– Mức lương: thỏa thuận theo năng lực, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
– Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến.
– Có cơ hội được đào tạo trong nước và quốc tế.
– Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định, thưởng các ngày lễ, Tết, sinh nhật,…
– Có xe đưa đón khi làm việc tại cảng.
– Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần.
– Địa điểm làm việc:
+ Văn phòng: Số 5 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
+ Dự án: Bến container số 5 & 6 khu cảng Lạch Huyện, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

Cách thức nộp hồ sơ Địa chỉ: Số 5 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng Điện thoại: 0936699765 Email: tuyendung@hhit.com.vn
Hoặc click nút bên dưới để nộp hồ sơ